روش هماهنگی روح

علمی ترین شیوه دفاع شخصی در جهان

با ما در تماس باشید

:دفتر مرکزی
۰۲۱-۸۸۹۵۳۱۵۵
:تلفکس دفتر مرکزی
۰۲۱-۸۸۹۵۳۴۲۳
:مسئول روابط عمومی
۰۹۳۹۳۵۵۴۱۳۹
:تلفکس روابط عمومی
۰۲۱-۳۳۵۵۴۱۳۹

خیابان ولیعصر(عج) - بلوار کشاورز
خیابان حجاب
مدرسهٔ آیکیدو
(آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو)